Bezpieczna droga do szkoły - Aktualności - KPP Kluczbork

Aktualności

Bezpieczna droga do szkoły

Data publikacji 04.09.2018

W początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej, jak każdego roku, policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania kontrolno-prewencyjne wspierane działaniami profilaktycznymi. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w rejonach szkół oraz na drogach, prowadzących do szkół i placówek oświatowo–wychowawczych . Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kluczborskiej komendy przeprowadzą szereg spotkań z dziećmi rozpoczynającymi naukę w szkołach podstawowych.

Policjanci z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku od początku września odwiedzają szkoły podstawowe na terenie powiatu. Podczas spotkań, funkcjonariusze omawiają zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Zwracają uwagę na to jak prawidłowo przechodzić przez drogę w miejscach nieoznaczonych i oznaczonych. Policjanci przypominają także o niebezpieczeństwach związanych z zabawą w pobliżu drogi. Funkcjonariusze podczas prowadzonych spotkań rozdadzą książeczki pt. ,,Pierwszaki”.

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest zatem adresowana zarówno do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny.

Mamo, Tato,

dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład,
zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących,
ucz i przypominaj zasad prawidłowego poruszania się po drodze,
wyznacz dziecku jedną bezpieczną drogę z domu do szkoły/ze szkoły do domu,
w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami.

Nauczycielu,

odkrywaj przed dziećmi bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego,
przez zabawę ucz dzieci zasad prawidłowego poruszania się po drodze,

Kierujący pojazdami,

w rejonach szkół zachowajcie szczególną ostrożność, unikajcie wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.


 

  • policjanci przed szkołą
  • policjanci przed szkołą