Tydzień Mediacji - Aktualności - KPP Kluczbork

Aktualności

Tydzień Mediacji

Data publikacji 16.10.2019

„Masz prawo do mediacji” – to hasło Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji, który rozpoczął się 14 października. Jednym z celów tych działań jest możliwość spotkania z mediatorem i uzyskania informacji, co zrobić, żeby skorzystać z mediacji, jak przebiega postępowanie mediacyjne i jakie przynosi korzyści. Dyżury mediatorów organizowane są w jednostkach policji, sądach, prokuraturach, siedzibach organizacji pozarządowych czy placówkach oświatowych.

Wzorem lat ubiegłych, tegoroczne przedsięwzięcie, przebiega pod hasłem „Masz prawo do mediacji” i opiera się głównie na propagowaniu inicjatyw lokalnych oraz włączaniu w to środowisk lokalnych. To także spotkania, konferencje oraz seminaria poświęcone zagadnieniu mediacji.

Opolscy policjanci na co dzień współpracują z placówkami, które pomagają w rozwoju polubownych metod rozwiązywania sporów i prawa do mediacji. Każdy z obywateli ma bowiem do niej prawo. Już w większości krajów na świecie jest ona powszechnie uznawaną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów.

17 października obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji. Celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie ugodowego rozwiązywania konfliktów. Tego dnia w sądach, jednostkach policji i w organizacjach pozarządowych będą udzielane bezpłatne porady mediatorów.

Konsultacje w sprawach mediacji będą możliwe również w Komendzie Powiatowej Policji w Kluczborku . Zapraszamy w czwartek 17 października do komendy policji przy ul. Katowickiej 14 w godzinach od 10:00 do 18:00. Tam na wszystkich zainteresowanych będzie oczekiwał policyjny mediator.

Mediacja, to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Wspiera on przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.