Stop Narkotykom 2018 - Aktualności - KPP Kluczbork

Aktualności

Stop Narkotykom 2018

Data publikacji 08.10.2018

Młodzież z kluczborskich szkół ponadgimnazjalnych podsumowała kampanię pn. „Stop Narkotykom 2018”. Uczniowie uczestniczyli między innymi w warsztatach wokalnych, tańca nowoczesnego, karate, czy też zumby. W akcję aktywnie włączyli się również policjanci z Kluczborka.

5 października w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku odbył się 15 finał kampanii profilaktycznej "Stop Narkotykom 2018”. Młodzież Kluczborskich Szkół Ponadgimnazjalnych przez dwa dni (3-4 października) uczestniczyła w różnych warsztatach : wokalnych, tanecznych, samoobrony (karate), zumby.

Podczas spotkania podsumowującego kampanię, uczestnicy warsztatów przedstawili czego nowego i ciekawego się nauczyli. Pokazali również, jak zachęcać swoich kolegów do życia pełnego pasji i wolnego od uzależnień.

Celem zorganizowanej kampanii profilaktycznej „STOP NARKOTYKOM 2018” jest zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie społecznych postaw, umacnianie asertywnych zachowań, podnoszenie świadomości i wiedzy na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą narkotyki i dopalacze. W akcję, jak co roku aktywnie włączyli się policjanci z Kluczborka.

Program ma również na celu zachęcenie młodzieży do alternatywnych form spędzania  wolnego czasu i promowania zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia.


 

 • "Stop Narkotykom 2018"
 • "Stop Narkotykom 2018"
 • "Stop Narkotykom 2018"
 • "Stop Narkotykom 2018"
 • "Stop Narkotykom 2018"
 • "Stop Narkotykom 2018"
 • "Stop Narkotykom 2018"
 • "Stop Narkotykom 2018"
 • "Stop Narkotykom 2018"
 • "Stop Narkotykom 2018"
 • "Stop Narkotykom 2018"
 • "Stop Narkotykom 2018"
 • "Stop Narkotykom 2018"
 • "Stop Narkotykom 2018"