Niebezpieczne wypalanie traw - Aktualności - KPP Kluczbork

Aktualności

Niebezpieczne wypalanie traw

Data publikacji 12.04.2018

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się sezon wypalania traw. Przypominamy, że podpalanie pozostałości roślinnych lub wypalanie traw jest nie tylko karalne, a przede wszystkim może doprowadzić do pożaru lasów, zabudowań lub stworzyć zagrożenie w ruchu drogowym. Prawo przewiduje karę grzywny, aresztu a nawet 8 lat pozbawienia wolności, jeżeli zostanie wzniecony pożar.

Wypalanie traw nie służy niczemu dobremu. Niejednokrotnie ogień dociera do zabudowań gospodarczych i obszarów leśnych, powodując ogromne straty. W dużej liczbie przypadków wypalanie traw to nieodpowiedzialne zabawy dzieci, które naśladują dorosłych. Podczas bezmyślnego podpalania suchych pozostałości roślinnych giną rośliny i zwierzęta. Paląca

się trawa na poboczu drogi lub w przydrożnym rowie stwarza niejednokrotnie zagrożenie w ruchu drogowym. Kłęby dymu unoszące się nad jezdnią ograniczają widoczność, a to może być przyczyną kolizji lub wypadków drogowych.

Należy pamiętać, że wypalanie traw jest zabronione i pociąga za sobą odpowiedzialność karną.

Art. 131 pkt 12 Ustaw o ochronie przyrody stanowi : „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 163 Kodeksu Karnego stanowi; „ Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.